علیرضا اسفندیار

—————————————————
تحصیلات :
لیسانس مهندسی استخراج معدن
فوق لیسانس مدیریت دولتی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

سوابق کاری:
تدریس ریاضی کنکور از سال 1377
مشاور کنکور از سال 1380
مدیریت دبیرستان سلام دیباجی از سال 1388تاکنون
مدیریت مجتمع سلام منطقه 3 تهران از سال 1396تاکنون
مسئولیت پژوهش و IT مجموعه مدارس سلام 2 سال
مسئولیت برنامه و بودجه مجموعه مدارس سلام 2 سال