همایش آنلاین مشاوره با دکتر فدایی

یکشنبه 7 اردیبهشت ماه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

سه شنبه 9 اردیبهشت ماه ویژه اولیای پایه های دهم و یازدهم

پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه ویژه اولیای پایه دوازدهم

#سلام_دیباجی

#سرمشق_آرزوها

#واحد_رسانه_تبلیغات

@salamdibaji