همایش آنلاین مشاوره با دکتر فدایی

یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ویژه اولیای پایه های دهم و یازدهم

پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ویژه اولیای پایه دوازدهم

#سلام_دیباجی

#سرمشق_آرزوها

#واحد_رسانه_تبلیغات

@salamdibaji