از همینجا به گنبد تو سلام ….

قرائت زیارت عاشورافردا پنجشنبه ساعت ۸:۳۰

بصورت آنلاین در بستر کافه تدریس

با نوای دانش آموزان رموک، چراغی و شریف روحانی

مراسم آنلاین زیارت عاشورامراسم آنلاین زیارت عاشورا

#سلام_دیباجی#سرمشق_آرزوها@salamdibaji