افتخاری دیگر
کسب نائب قهرمانی مسابقات منطقه ۳ تهران توسط تیم خوب فوتسالمان را خدمت خانواده بزرگ سلام دیباجی تبریک می گوییم.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#افتخارآفرینان_سلام_دیباجی
#تلاش_نشاط_معنویت