همایش آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام دیباجی – ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۸ دبیرستان سلام دیباجی
پنجشنبه ۲۹ فروردین برگزار گردید.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#آزمون_ورودی
@salamdibaji