به نام خدا

به مناسبت اعیاد شعبانیه ایستگاه صلواتی در دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید