نتایج هفته نهم و پایانی دور گروهی و جدول نهایی لیگ فوتبال دبیرستان سلام دیباجی
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#لیگ_دیباجی
#معاونت_فرهنگی
:id:@salamdibaji