به نام خدا

دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان سلام دیباجی جهت هرچه بهتر آماده شدن در آزمون جامع شماره ۳ از روز ۱۱ اسفند ماه به مدت دو هفته تا ساعت ۲۰:۳۰ مشغول به مطالعه بودند.