به نام خدا
روز شنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۷ در یک روز بهاری و در یازدهمین سال طرح سلام بر بهار ( کمک به دانش آموزان محروم حاشیه شهر تهران) همراه گروهی از دانش آموزان دبیرستان سلام دیباجی اقلام غذایی تهیه شده را در مدارس مناطق حاشیه ای جنوب شهر تهران اهدا کردیم.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#سلام_بربهار
#کمک_به_دانش_آموزان_محروم_حاشیه_شهرتهران
#مسئولیت_اجتماعی
#معاونت_فرهنگی
.
:id:@salamdibaji