به نام خدا

اردوی علمی ۱۱۰ قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی امروز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ با حضور پرشور دانش آموزان پایه دوازدهم و با فراهم کردن مکان مطالعه مناسب توسط دفتر پایه دوازدهم در سالن شهید مطهری شروع شد.