جشن خانواده رباتیک دبیرستان سلام دیباجی
سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷
سالن شهید مطهری
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#فیراکاپ
#مسابقات_جهانی_کره_جنوبی۲۰۱۹
:id:@salamdibaji