تیم رباتیک دبیرستان سلام دیباجی
مسابقات کشوری فیراکاپ_دانشگاه امیرکبیر
انتخابی مسابقات جهانی فیراکاپ ۲۰۱۹_کره جنوبی
.

#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#فیراکاپ
#کره_جنوبی_۲۰۱۹
#پژوهش
:id:@salamdibaji