بازارچه خیریه سلام دیباجی
کمک به دانش آموزان محروم حاشیه تهران

جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#سلام_بر_بهار
#معاونت_فرهنگی
#تلاش_نشاط_معنویت
:id:@salamdibaji