اولین همایش آشنایی با فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی روز پنجشنبه دوم اسفند برگزار گردید.
.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
:id:@salamdibaji