برگزاری آزمون هفتگی پایه های دهم و یازدهم
شنبه ۲۷ بهمن
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#آزمون_علمی
:id:@salamdibaji