وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست.
.

به امید خداوند متعال
نهمین بازارچه خیریه ” طرح سلام بر بهار”
کمک به دانش آموزان محروم حاشیه شهر تهران را برگزار خواهیم کرد
جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
.
منتظر حضور گرمتان هستیم ………..
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#سلام_بر_بهار
#معاونت_فرهنگی
#تلاش_نشاط_معنویت
:id:@salamdibaji