به نام خدا

روز جمعه ۱۹ بهمن ماه در سالن شهید مطهری دبیرستان سلام دیباجی آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم با حضور داوطلبین دبیرستانهای سلام زین الدین ، سلام اسلام و سلام دیباجی برگزار گردید.