به نام او

اردوهای برون استانی دبیرستان سلام دیباجی – مشهد مقدس
اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم در هفته پایانی دیماه برگزار گردید.
در این اردو که درفضای معنوی مشهد مقدس و زیارت امام مهربانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام برگزار شد دانش آموزان با حضور در فضای حسینیه و استفاده از مراکز تفریحی و ورزشی شهر مشهد خاطره ای ماندگار را در سال آخر تحصیل دبیرستان به ثبت رساندند.