به نام او

جلسه ارائه کارنامه منطقه ای اول پایه یازدهم روز یکشنبه ۳۰ دیماه در سالن شهید مطهری برگزار گردید.

در این جلسه آقای زرینی مسئول پایه یازدهم دبیرستان نکاتی را پیرامون فعالیتهای پایه یازدهم و ادامه مسیر تا انتهای سال تحصیلی اشاره کردند و در ادامه آقای دکتر علیزاده دومین  کارگاه دانش آفزایی را برای اولیای محترم تشکیل دادند. و در انتها از نفرات برتر پایه دهم تقدیر بعمل آمد.