به نام او

جلسه ارائه کارنامه منطقه ای اول پایه دهم روز شنبه ۲۹ دیماه در سالن شهید مطهری برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس اسفندیار مدیریت محترم دبیرستان نکاتی را پیرامون فعالیتهای دبیرستان اشاره کردند و در ادامه آقای دکتر علیزاده دومین  کارگاه دانش آفزایی را برای اولیای محترم تشکیل دادند. و در انتها از نفرات برتر پایه دهم تقدیر بعمل آمد.