به نام او

همایش اطفاء حریق و کمک های اولیه روز دوشنبه ۱۷ دیماه با حضور عوامل آتش نشانی برای دانش آموزان پایه دهم برگزرا گردید.