جلسه مدیران مجتمع مدارس سلام منطقه ۳ (ابتدایی،متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم)
یکشنبه ۲ دیماه / دبیرستان سلام دیباجی
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
🆔
@salamdibaji