به نام او

نابرده رنج گنج میسیر نمی شود …..

دانش آموزان ستخ کوش و نخبه پایه دوازدهم دبیرستان سلام دیباجی جهت آمادگی برای آزمون کنکور سراسری بصورت اختیاری هر روز تا ساعت ۹ شب در کتابخانه دبیرستان مشغول به مطالعه می باشند.

و دبیرستان با فراهم کردن فضای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب در کنار این گروه از دانش آموزان می باشد.