به نام او

اردوی تفریحی استان یزد ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان سلام دیباجی در هفته دوم آبان ماه و در فضایی شاد و پرنشاط برگزار گردید.

در این اردو دانش آموزان علاوه بر حضور در کنار هم و تجربه  کار گروهی با فضاها و بناهای تاریخی شهر یزد و همچنین صنایع دستی استان یزد آشنا شدند.