به نام او

اردوی تفریحی برون استانی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان سلام دیباجی جزیره زیبای قشم در نیمه اول آذر ماه ۱۳۹۷  برگزار گردید.

در این اردو دانش آموزان در فضایی صمیمی و با نشاط و در کنار هم روزهای پرخاطره و شادی را ثبت کردند و همچنین از مناظر طبیعی و زیبای جزیره قشم دیدن کردند.