به نام او

فروش غذایی طرح سلام بر بهار کمک به دانش آموزان محروم حاشیه شهر تهران به همت شوراهای کلاسی دکتر قریب و دکتر مصدق آغاز به کار کرد.