هفته اول لیگ والیبال دبیرستان سلام دیباجی با حضور ۱۰ تیم برگزار گردید که نتایج و جدول مسابقات به شرح ذیل می باشد.