به نام او

با لطف و عنایت خداوند متعال و همت معاونت فرهنگی دبیرستان و تلاش همکاران کادر دبیرستان سلام دیباجی چهارمین دوره مسابقات چندگانه سلام دیباجی با عنوان “سوت” روز های سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ مهرماه و در دو مرحله انفرادی و گروهی برگزار گردید.

لازم به ذکر است که در این دوره از مسابقات مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان جایزه نقدی به نفرات برتر اهدا شد.